หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกคลองน้ำใส บริเวณหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างขุดลอกคลองน้ำใส บริเวณหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]ซื้อโต๊ะพับขาว ชนิดบุโฟเมก้า ขนาด 45x180 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพลอย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพลอย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายถวิล อินผล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12